Fysiskt Mediumskap

Fysiskt mediumskap är en vidarutvecklad form av alla mediumskap, där andevärlden manifesterar sig fysiskt genom mediet. Mediet är oftast i ett djupare transtillstånd och fysiskt mediumskap utövas inte sällan i mörka, eller svagt rödbelysta rum.

Fysiskt mediumskap är en mer direkt form av mediumskap eftersom alla närvarande upplever samma fenomen, utan att använda clairvoyance. Andevärlden kan tala direkt med sin egen röst eller till och med materialisera sig inför allas åsyn, Andarna kan få föremål kan sväva eller flyttas omkring i rummet med hjälp av ektoplasma som utsöndras och används från mediet och i viss mån publiken.
 
Ektoplasma:

Ektoplasma är en dynamisk substans som är en blandning av mediets egna energier och andevärlden. Andevärldens beskrivning av substansen är en liknelse vid den mest primitiva formen av liv, skapad och kontrollerad av dem. Det har debatterats hett genom åren om ektoplasma verkligen existerar och om denna substans egentligen bara är ett påhitt. Huruvida ektoplasma finns eller inte, överlåter jag till betraktaren och deltagarna vid fysiska sittningar.
 
Direktröst:

Med en s.k. trumpet eller megafon vilket nog mer är ett passande ord. Koncentrerar andekommunikatören energi i trumpeten och producerar en kopia av talorganet som andarna kan använda att tala igenom. Rösten blir då förstärkt som i en megafon.
Med ektoplasmans hjälp kan trumpeten röra sig fritt i rummet, och rikta rösten till den som de vill tala med. Trumpeten kan vara av aluminium, plast eller trä.
 
Oberoende direktröst:

Oberoende direktröst kan uppstå vid en fysisk seans. Här talar anden inte genom mediets mun, utan från en punkt utanför mediets kropp. Rösten behöver inte ens komma från den plats i seansrummet där mediet sitter. Den kan komma från motsatta sidan av rummet eller från taket, och den kan flyttas omkring under seansens gång.

När energin är tillräckligt stark, kan andeoperatören lyckas bygga en röstlåda (Box) av ektoplasma fritt svävande i luften, så att rösten kan höras av alla närvarande. Rösten är nu i detta fallet helt oberoende av mediet, och aktiveras av andeoperatören, och är nästan identisk med rösten de hade innan de gick över till andevärlden
 
Materialisation:

Detta är då andevärlden visar sig som fysiska personer och detta sker genom att andevärlden klär sig i ektoplasma. Personen från andevärlden skapar både inre och yttre organ och till och med kläder, så att de kan gå runt i rummet. När en materiasering sker kan deltagarna känna händer som rör vid dom, eller i vissa fall få tillåtelse att röra vid de materialiserade andarna. Materialiserings seanser har ibland skett i svagt rött ljus. Då har det varit möjligt för alla deltagare att se de materaliserade andarna med blotta ögat.
 
Transfiguration:

Transfiguration förekommer då anden skapar en mask ovanför mediets ansikte med ektoplasma. De Ansikten som tar form är kopior av hur andepersonen såg ut när den levde i vår värld. En äkta transfigurationsmask lägger sig som en 1-3 cm tjock hinna en bit utanför ansiktet och är 3-dimensionell. Den brukar som oftast också ha väldigt skarpa kanter vid sidorna.

Transfiguration kan förväxlas med överskuggning då andepersonen tar kontroll över mediets anletsdrag och ansiktsmuskelaturt. Överskuggning är dock ingen transfiguration utan bara en början på trans.

Äkta transfiguration tillhör det fysiska mediumskapet, då ektoplasma bildas. Bra transfiguration tar många år att utveckla och är därför också väldigt sällsynt.

Vid fysiska cirklar och seanser kan allt hända. Föremål i rummet kan förflytta sig och sväva i luften. Materiella saker kan också manifesteras från andevärlden och försvinna. Detta fenomen kallas för Apport respektive Asport.
 
Nuförtiden är fysiskt mediumskap väldigt ovanligt, delvis för att det tar många år att utveckla.

2020 © SLD - Design by SlimGraphics - All Rights Reserved.